Mưa Cuối Mùa


NHẬT KÝ NGÀY MƯA
Thơ: Dã Tho

Khi mặt trời khuất sau mây
và mưa bng đ lênh láng
tôi nh v nhng ngày cũ
xưa l loi bước trong mưa

anh xưa có lần bảo yêu
thiết tha lang thang trong mưa
cười diu nhìn tôi ôm
chiếc dù đen to t chng
nhng ht mưa bong bóng nh
xíu nào đ ướt đôi tay
  
ô mưa rơi ô mưa rơi
trên nhng con đường tui thơ
ô mưa ơi ô mưa rơi
trên li vng người li qua

mưa rơi trên li mòn rt
quen bui chiu st se đến
cafeteria trng vng
không chiếc dù đen t chng
và n cười anh vng bóng.


Nhạc: Nam Sơn

No comments:

Post a Comment