Dương cầm


Nh li nhng bui chiu hc dương cm vi frère Amédée ti trường Taberd trên nhng phím đàn ca mt đi dương cm c dài 3m ...

T ngày đó, dương cm luôn là người bn trung thành nht, dù người bn y thoát xác dưới nhiu hình thc khác nhau ti nhiu nơi trên thế gii, ngay c khi lúc đó ch là nhng hàng phím v ra trên bàn vi nhng âm thanh tưởng tượng trong đu khi đàn trên đó, như nhc sĩ Nguyn Ánh 9 cũng đã tng làm ...
No comments:

Post a Comment