Slow Dance

Have you ever watched kids
On a merry-go-round?
Or listened to the rain
Slapping on the ground?
Ever followed a butterfly's erratic flight?
Or gazed at the sun into the fading night?
You'd better slow down.
Don't dance so fast.
Time is short.
The music won't last.
Do you run through each day
On the fly?
When you ask "How are you?"
Do you hear the reply?
When the day is done
Do you lie in your bed
With the next hundred chores
Running through your head?
You'd better slow down
Don't dance so fast.
Time is short.
The music won't last.
Ever told your child,
We'll do it tomorrow?
And in your haste,
Not see his sorrow?
Ever lost touch,
Let a good friendship die
Cause you never had time
To call and say "Hi"?
You'd better slow down.
Don't dance so fast.
Time is short.
The music won't last.
When you run so fast to get somewhere
You miss half the fun of getting there.
When you worry and hurry through your day,
It is like an unopened gift....
Thrown away.
Life is not a race.

( for my sister)
  

Poem: Timothy Ferriss
Music: VietNamSon1 comment:

 1. Hãy Nhảy Múa Chậm Thôi

  Ðã bao giờ bạn ngắm trẻ con
  Nô đùa quanh vòng đu quay?
  Hay lắng nghe mưa bay
  Từng hạt rơi trên đất?
  Ðã bao giờ theo bướm lượn ngây ngất?
  Ngắm mặt trời khẽ lặn buổi hoàng hôn?
  Bạn hãy giữ bước chân mình chậm lại.
  Chớ vội vàng theo vũ điệu quay mau.
  Thời gian luôn ngắn ngủi.
  Âm nhạc chẳng dài lâu.

  Bạn có chạy theo từng ngày hối hả?
  Ðể khi cất được lời chào
  Còn kịp nghe câu đáp ra sao?
  Rồi đến khi một ngày đã hết
  Bạn có nằm nghe trăm bản đồng ca
  Cùng kế tiếp lướt qua đầu mỏi mệt?
  Bạn hãy giữ bước chân mình chậm lại.
  Chớ vội vàng theo vũ điệu quay mau.
  Thời gian luôn ngắn ngủi.
  Âm nhạc chẳng dài lâu.

  Ðã bao giờ bạn khuyên con trẻ
  Ðể đến mai chớ có vội vàng gì?
  Lẽ thường tình khi vội vã bước đi
  Làm sao thấy buồn vương trong mắt bé?
  Ðã bao giờ cả chào thưa cũng mất
  Ðể chết đi tình bằng hữu mặn mà
  Bởi thời gian bạn tìm mãi không ra
  Ðể gọi tới gởi lời chào thân mật?
  Bạn hãy giữ bước chân mình chậm lại.
  Chớ vội vàng theo vũ điệu quay mau.
  Thời gian luôn ngắn ngủi.
  Âm nhạc chẳng dài lâu.

  Ðến một nơi trong vội vàng tất bật
  Là lỡ đi một nửa thú du hành.
  Và một ngày lo lắng sống cho nhanh
  Là một ngày sống không trọn vẹn.
  Hãy quẳng gánh lo đi.
  Ðời không là cuộc đua.
  Sống tự nhiên thong thả.
  Hãy lắng nghe nhạc đã.
  Trước lúc hết bài ca. - St

  ReplyDelete