Từ những cuộc nói chuyện của "thầy Khê"...


(Hình GS Trn Văn Khê trong bui nói chuyn ngày 22-2 )

TT - Tôi đã có vài dp tiếp xúc, nghe GS Trn Văn Khê nói chuyn và t chc cho ông nói chuyn hi còn bên châu Âu. Tuy vy, ln nào nghe ông tôi cũng vn ngc nhiên bi nhng câu chuyn lý thú, nhng kiến thc đa dng ông k.

Ngoài s uyên bác vn được biết đến, GS Trn Văn Khê còn có tài hùng bin đc bit. Có nhng người uyên bác nhưng thiếu kh năng truyn ti. H ch có th chia s qua sách, bài viết ch không th chia s qua li nói. Bác Khê thì li có bit tài v khoa ăn nói, có sc hp dn và kh năng hùng bin đ nói nhiu gi lin mà mi người vn say sưa nghe. Tôi nghĩ cách nói chuyn trc tiếp này d tiếp cn, d đi vào lòng người, đc bit là vi lp tr.

Nhiu người nước ngoài c nghĩ sinh viên mình ch thích nhng giá tr phương Tây, như kiu nhc rap, nhưng mi th không đơn gin như thế. Cũng có nhng thanh niên say sưa nhng giá tr văn hóa truyn thng mà mình phi tiếp xúc mi rõ. Ðôi khi vì tiếp xúc không đ nên ta mi ch thy cái b ngoài.

Trong bui nói chuyn hôm 22-2 v "Rượu, trà, nhc khí trong thơ Ðường" ca GS Trn Văn Khê ti Trà Tht hiu quán (TP.HCM), ngoài nhng người ln tui thì có ti 2/3 người nghe là nhng người tr tui. Trong bi cnh cht hp nóng nc, ch có đúng mt cái qut trn yếu t mà gn 30 người ngi trong cái phòng rt nh. Lý do duy nht mi người cùng thy thoi mái đó ch là vì cuc nói chuyn quá thú v mà tt c đu hào hng và thinh lng hoàn toàn.

Suy cho cùng nhng sách uyên bác, thâm uyên vn có nhưng vn đ là s người tiếp cn được nhng cun sách hay đó vn còn là s ít. Truyn thông bng li nói thì có sc lan ta và ch đng đến được vi nhng đi tượng mình mun tiếp cn. Thế nên, nhng bài nói chuyn ca GS Trn Văn Khê đã giúp gìn gi, hun đúc s quý trng, say mê vi kho tàng văn hóa và đc bit là kho tàng nhc truyn thng ca VN. khía cnh ngoi giao, ông đang có đóng góp trc tiếp cho "ngoi giao nhân dân", "ngoi giao văn hóa" bng nhng bui nói chuyn ca ông vi các đi tượng nước ngoài có mt ti VN.

Ðã đôi ln tôi có nói v vic lưu gi li nhng hiu biết, nhng bui nói chuyn ca GS Trn Văn Khê bng băng ghi âm hoc băng hình. Nhng bài nói chuyn rt hàm súc, thú v, chưa k tài thuyết trình hp dn ca ông nếu không thu li thì s như li theo gió thôi. Rt lãng phí. Nhng băng ghi li đó có th tr thành nhng tư liu sng, hết sc sinh đng cho thư vin hay các vin nghiên cu. Suy cho cùng đó là di sn ca văn hóa VN, là nhng tư liu minh ha vô cùng quý báu cho lp tr sau này. Vic nên làm và cn làm đó hi vng s có người đm trách.

Nói là do chúng ta gn như "b quên" kho tàng sng như bác Trn Văn Khê thì cũng không hn đúng. Nhà nước mình biết GS Trn Văn Khê là nhân vt văn hóa có tm c.

TP.HCM đã b trí cho ông mt căn nhà trong đó có treo được mt s nhc c mà ông sưu tm qua thi gian. V mt đó Nhà nước có to điu kin. Nhưng, nếu ch dng li đó là chưa đ. Ý tôi là nếu GS Trn Văn Khê là người tr hơn, có điu kin có thêm b máy thì chính ông s làm nhng điu mà tôi va nêu. Tiếc là tui ông đã cao, sc khe hn chế, đi li khó khăn nên thiết nghĩ Nhà nước, các cơ quan có trách nhim v văn hóa cn phi thy mt giá tr, vn văn hóa mà ông có th đ li cho văn hóa VN. Hai là qu thi gian ca ông còn rt ngn, rt ít. Không hành đng bây gi thì s là mun quá…TÔN N TH NINH

Tui Tr , S tay, Th Năm, 12/03/2009, 00:02 (GMT+7)

No comments:

Post a Comment