Một không gian lễ hội đúng nghĩa


TT - Nhng ngày này, rong rui ph đêm khu trung tâm thành ph dường như tr thành mt cuc chơi không th thiếu Sài Gòn.

H thng đèn được thiết kế đp hơn mi năm, người đi ngoài đường cũng đông đo hơn và ăn mc đp hơn, làm người ta tm thi quên đi nhng con đường đy "lô ct" và khói bi mi va kp thoát ra; tm thi quên đi nhng bn b cuc sng thường nht và xa hơn là cuc khng hong kinh tế vn chưa qua đi...

T my năm nay, vic huy đng s đóng góp ca nhiu thành phn xã hi và nhng sáng to trí tu cho nhng hot đng l hi cui năm có th xem là mt mt n lc ln ca thành ph. Nhưng bên cnh nhng n lc gii quyết ùn tc kt xe và bên cnh s "du di" ca người dân v mt không gian l hi vn còn ken đc xe c, khói bi và tiếng n, có l đã đến lúc chúng ta phi đt ra mc tiêu nhanh chóng "ci" chiếc áo quá cht cho khu trung tâm qung trường thi đi.

Đường hoa Nguyn Hu năm 2010
 
Đng trên cao nhìn xung khu vc l hi và nhìn sang bên kia sông, nơi mt công ty tư vn nước ngoài đ xut vic xây dng qung trường tm c châu Á ti Th Thiêm, rng 13ha và có sc cha lên đến 1 triu người, chúng ta mi thy rõ vic nên xem li đ xut này v v trí và quy mô ca qung trường.

Không gian l hi tương lai TP.HCM cn to được s ni kết thng nht gia không gian trung tâm lch s 300 năm ca thành ph và không gian hin đi tương lai ti Th Thiêm.

Vì vy, tng th không gian này nên được đnh hình bi ba trc l tam giác chính dành riêng cho người đi b vào lúc cao đim nht ca nhng l hi quan trng: (1) trc Nguyn Hu - Đng Khi, (2) trc Lê Li, (3) trc Hàm Nghi; và người đng cc tam giác này có th nhn biết hình dáng các công trình trng đim ti các cc tam giác kia. Qung trường Th Thiêm nên nm v trí cc tam giác, nhưng theo thiết kế hin nay có khong cách quá xa đến đon đu đi l Nguyn Hu và Hàm Nghi, do đó không đm bo vic cm nhn yếu t không gian liên hoàn nói trên và khong cách đi b phù hp.

Tng quy mô phc v trong cùng mt lúc cho không gian l hi trung tâm thành ph không nên vượt xa con s 1 triu người (đó cũng là con s ước lượng người tham gia l hi ln nht ti M qung trường Thi Đi hng năm) đ vic qun lý l hi không tr nên quá phc tp. Quy mô t chc l hi cho hàng triu người tham gia trong khu trung tâm trong tương lai nên được chia đu cho khu vc xác đnh bi các trc tam giác này, thay vì ch ch yếu tp trung ti qung trường Th Thiêm và coi nh vai trò trc Nguyn Hu và Lê Li…

Khu trung tâm Th Thiêm nên dành t l quy mô nh hơn cho qung trường và ưu tiên dành phn đt còn li cho công viên cây xanh và bãi c. Đng thi, các công trình cao tng quanh qung trường Th Thiêm không nên chu s khng chế chiu cao như hin nay và thm chí có th không gii hn chiu cao, mà ch nên gii hn t l phn trăm din tích ph bêtông nn.

Ngoài ra, hơn lúc nào hết không nên quá đu tư cho sinh hot tp trung cho khu trung tâm mà b quên vic đu tư cho không gian l hi trung tâm ca các khu dân cư mt đ cao khác ri rác trong thành ph.

Vic to điu kin cho người dân tham gia sinh hot l hi ti đa phương mang ý nghĩa xã hi rt ln, giúp người dân nơi ngoi vi cùng hòa vào cuc chơi chung, cùng chia s và cùng tham gia hưởng ng.

Nhưng nói gì đi na thì cũng không nên quá chú tâm vào chăm chút cho "phòng khách" mà quên đi nhng "công trình ph" còn đang bn b, d dang, nham nh...


TSKH. KTS Ngô Viết Nam Sơn

No comments:

Post a Comment