Tạo lập bản sắc quy hoạch kiến trúc Bình Dương tương lai

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tạo lập bản sắc Quy hoạch - kiến trúc cho một số khu vực trọng điểm của tỉnh Bình Dương trong tương lai

Bình Dương là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Tp. Hồ Chí Minh. Đô thị Bình Dương đã được quy hoạch tới năm 2020 trở thành đô thị loại I và là thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, “xu thế cạnh tranh đô thị” trên thế giới nói chung và khu vực Đông Nam Á, Việt Nam nói riêng là tất yếu trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. Đô thị có tính cạnh tranh cao sẽ thu hút nguồn vốn FDI, thu hút “chất xám” và nguồn nhân lực để phát triển kinh tế xã hội với tốc độ cao.

Trong những yếu tố góp phần nâng cao tính cạnh tranh đô thị, có yếu tố chất lượng sống của người dân mà trong đó quy hoạch kiến trúc đóng vai trò rất quan trọng. Việc quy hoạch một đô thị bền vững, “độc đáo” với “bản sắc” phù hợp với đặc thù của từng khu vực là một trong những xu hướng của các địa phương và quốc gia đang hướng tới.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu khoa học với mục tiêu đề xuất các giải pháp quy hoạch - kiến trúc cho một số khu vực trọng điểm của tỉnh Bình Dương theo tiêu chí “bản sắc” sẽ đáp ứng yêu cầu quản lý, quy hoạch đô thị, quản lý kiến trúc của các cấp, các ngành tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để phát triển những nguyên tắc “kim chỉ nam” để các đơn vị tư vấn quy hoạch, thiết kế tham khảo để áp dụng trong quá trình thực thi trách nhiệm.

Do đó, vào ngày 18/10/2013, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng xét chọn đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tạo lập bản sắc Quy hoạch - kiến trúc cho một số khu vực trọng điểm của tỉnh Bình Dương trong tương lai” do TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn và ThS. KTS Tăng Thiên Thương đồng chủ nhiệm, Viện Quy hoạch và Phát triển đô thị Bình Dương chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện đề tài là 24 tháng (từ tháng 9/2013 đến tháng 9/2015).

Đề tài tập trung khảo sát nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm thực tế trong và ngoài nước; phân tích không gian đô thị Bình Dương theo đồ án quy hoạch xây dựng đô thị Bình Dương đã được phê duyệt “đô thị nén”, “đô thị trung tâm”, đô thị vệ tinh” và các yếu tố kinh tế - xã hội; định hướng các vấn đề để thực hiện mục tiêu nghiên cứu và từ đó đề xuất các giải pháp để phát triển và quản lý.

Việc phát triển nhiều cộng đồng ở và làm việc phục vụ cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau đem lại hai lợi ích chiến lược, là phát triển bản sắc riêng đa dạng cho các khu vực, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế đô thị cao đóng góp cho sự phát triển kinh tế đô thị tỉnh Bình Dương.

Từ ý nghĩa thiết thực và những nhiệm vụ mang tính khả thi, hợp lý, đề tài đã được Hội đồng thống nhất thông qua và tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Ngọc Loan

1 comment:

  1. Bài viết tuyệt voi72m chân thành cảm ơn Thầy !

    ReplyDelete